नवाशीति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
नवाशीतिः
द्वितीया
नवाशीतिम्
तृतीया
नवाशीत्या
चतुर्थी
नवाशीत्यै / नवाशीतये
पञ्चमी
नवाशीत्याः / नवाशीतेः
षष्ठी
नवाशीत्याः / नवाशीतेः
सप्तमी
नवाशीत्याम् / नवाशीतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
नवाशीतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
नवाशीतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
नवाशीत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
नवाशीत्यै / नवाशीतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
नवाशीत्याः / नवाशीतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
नवाशीत्याः / नवाशीतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
नवाशीत्याम् / नवाशीतौ