त्र्यशीति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
त्र्यशीतिः
द्वितीया
त्र्यशीतिम्
तृतीया
त्र्यशीत्या
चतुर्थी
त्र्यशीत्यै / त्र्यशीतये
पञ्चमी
त्र्यशीत्याः / त्र्यशीतेः
षष्ठी
त्र्यशीत्याः / त्र्यशीतेः
सप्तमी
त्र्यशीत्याम् / त्र्यशीतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
त्र्यशीतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
त्र्यशीतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
त्र्यशीत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
त्र्यशीत्यै / त्र्यशीतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
त्र्यशीत्याः / त्र्यशीतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
त्र्यशीत्याः / त्र्यशीतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
त्र्यशीत्याम् / त्र्यशीतौ