स्रज् शब्दरूपाणि - स्त्रीलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
स्रक् / स्रग्
स्रजौ
स्रजः
सम्बोधन
स्रक् / स्रग्
स्रजौ
स्रजः
द्वितीया
स्रजम्
स्रजौ
स्रजः
तृतीया
स्रजा
स्रग्भ्याम्
स्रग्भिः
चतुर्थी
स्रजे
स्रग्भ्याम्
स्रग्भ्यः
पञ्चमी
स्रजः
स्रग्भ्याम्
स्रग्भ्यः
षष्ठी
स्रजः
स्रजोः
स्रजाम्
सप्तमी
स्रजि
स्रजोः
स्रक्षु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
स्रक् / स्रग्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
स्रजौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
स्रजः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
स्रक् / स्रग्
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
स्रजौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
स्रजः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
स्रजम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
स्रजौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
स्रजः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
स्रजा
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
स्रग्भ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
स्रग्भिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
स्रजे
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
स्रग्भ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
स्रग्भ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
स्रजः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
स्रग्भ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
स्रग्भ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
स्रजः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
स्रजोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
स्रजाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
स्रजि
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
स्रजोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
स्रक्षु