संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


एकान्नविंशतिः - चतुर्थी एकवचनम्
एकान्नविंशतिः - प्रथमा एकवचनम्
एकान्नविंशतये - पञ्चमी बहुवचनम्
एकान्नविंशतये - षष्ठी द्विवचनम्
एकान्नविंशतेः - पञ्चमी एकवचनम्