संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


कटप्रुवि - सप्तमी एकवचनम्
कटप्रुवोः - सम्बोधन द्विवचनम्
कटप्रुवौ - पञ्चमी बहुवचनम्
कटप्रूभ्याम् - चतुर्थी द्विवचनम्
कटप्रुवाम् - षष्ठी बहुवचनम्