उठ् धातुरूपाणि - उ॑ठँ॒ उपघाते प्रतिघाते - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ओठतात् / ओठताद् / ओठतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ओठताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ओठन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ओठतात् / ओठताद् / ओठ
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ओठतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ओठत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ओठानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ओठाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ओठाम