सहस्र शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
सहस्रम्
द्वितीया
सहस्रम्
तृतीया
सहस्रेण
चतुर्थी
सहस्राय
पञ्चमी
सहस्रात् / सहस्राद्
षष्ठी
सहस्रस्य
सप्तमी
सहस्रे
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
सहस्रम्
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
सहस्रम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
सहस्रेण
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
सहस्राय
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
सहस्रात् / सहस्राद्
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
सहस्रस्य
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
सहस्रे