सप्तपञ्चाशत् शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
सप्तपञ्चाशत् / सप्तपञ्चाशद्
द्वितीया
सप्तपञ्चाशतम्
तृतीया
सप्तपञ्चाशता
चतुर्थी
सप्तपञ्चाशते
पञ्चमी
सप्तपञ्चाशतः
षष्ठी
सप्तपञ्चाशतः
सप्तमी
सप्तपञ्चाशति
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
सप्तपञ्चाशत् / सप्तपञ्चाशद्
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
सप्तपञ्चाशतम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
सप्तपञ्चाशता
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
सप्तपञ्चाशते
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
सप्तपञ्चाशतः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
सप्तपञ्चाशतः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
सप्तपञ्चाशति