सप्तति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
सप्ततिः
द्वितीया
सप्ततिम्
तृतीया
सप्तत्या
चतुर्थी
सप्तत्यै / सप्ततये
पञ्चमी
सप्तत्याः / सप्ततेः
षष्ठी
सप्तत्याः / सप्ततेः
सप्तमी
सप्तत्याम् / सप्ततौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
सप्ततिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
सप्ततिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
सप्तत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
सप्तत्यै / सप्ततये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
सप्तत्याः / सप्ततेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
सप्तत्याः / सप्ततेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
सप्तत्याम् / सप्ततौ