नवसप्तति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
नवसप्ततिः
द्वितीया
नवसप्ततिम्
तृतीया
नवसप्तत्या
चतुर्थी
नवसप्तत्यै / नवसप्ततये
पञ्चमी
नवसप्तत्याः / नवसप्ततेः
षष्ठी
नवसप्तत्याः / नवसप्ततेः
सप्तमी
नवसप्तत्याम् / नवसप्ततौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
नवसप्ततिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
नवसप्ततिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
नवसप्तत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
नवसप्तत्यै / नवसप्ततये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
नवसप्तत्याः / नवसप्ततेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
नवसप्तत्याः / नवसप्ततेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
नवसप्तत्याम् / नवसप्ततौ