नवचत्वारिंशत् शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
नवचत्वारिंशत् / नवचत्वारिंशद्
द्वितीया
नवचत्वारिंशतम्
तृतीया
नवचत्वारिंशता
चतुर्थी
नवचत्वारिंशते
पञ्चमी
नवचत्वारिंशतः
षष्ठी
नवचत्वारिंशतः
सप्तमी
नवचत्वारिंशति
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
नवचत्वारिंशत् / नवचत्वारिंशद्
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
नवचत्वारिंशतम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
नवचत्वारिंशता
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
नवचत्वारिंशते
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
नवचत्वारिंशतः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
नवचत्वारिंशतः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
नवचत्वारिंशति