त्रयोविंशति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
त्रयोविंशतिः
द्वितीया
त्रयोविंशतिम्
तृतीया
त्रयोविंशत्या
चतुर्थी
त्रयोविंशत्यै / त्रयोविंशतये
पञ्चमी
त्रयोविंशत्याः / त्रयोविंशतेः
षष्ठी
त्रयोविंशत्याः / त्रयोविंशतेः
सप्तमी
त्रयोविंशत्याम् / त्रयोविंशतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
त्रयोविंशतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
त्रयोविंशतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
त्रयोविंशत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
त्रयोविंशत्यै / त्रयोविंशतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
त्रयोविंशत्याः / त्रयोविंशतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
त्रयोविंशत्याः / त्रयोविंशतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
त्रयोविंशत्याम् / त्रयोविंशतौ