त्रयश्चत्वारिंशत् शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
त्रयश्चत्वारिंशत् / त्रयश्चत्वारिंशद्
द्वितीया
त्रयश्चत्वारिंशतम्
तृतीया
त्रयश्चत्वारिंशता
चतुर्थी
त्रयश्चत्वारिंशते
पञ्चमी
त्रयश्चत्वारिंशतः
षष्ठी
त्रयश्चत्वारिंशतः
सप्तमी
त्रयश्चत्वारिंशति
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
त्रयश्चत्वारिंशत् / त्रयश्चत्वारिंशद्
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
त्रयश्चत्वारिंशतम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
त्रयश्चत्वारिंशता
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
त्रयश्चत्वारिंशते
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
त्रयश्चत्वारिंशतः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
त्रयश्चत्वारिंशतः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
त्रयश्चत्वारिंशति