त्रयत्रिंशत् शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
त्रयत्रिंशत् / त्रयत्रिंशद्
द्वितीया
त्रयत्रिंशतम्
तृतीया
त्रयत्रिंशता
चतुर्थी
त्रयत्रिंशते
पञ्चमी
त्रयत्रिंशतः
षष्ठी
त्रयत्रिंशतः
सप्तमी
त्रयत्रिंशति
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
त्रयत्रिंशत् / त्रयत्रिंशद्
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
त्रयत्रिंशतम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
त्रयत्रिंशता
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
त्रयत्रिंशते
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
त्रयत्रिंशतः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
त्रयत्रिंशतः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
त्रयत्रिंशति