ऊनविंशति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
ऊनविंशतिः
द्वितीया
ऊनविंशतिम्
तृतीया
ऊनविंशत्या
चतुर्थी
ऊनविंशत्यै / ऊनविंशतये
पञ्चमी
ऊनविंशत्याः / ऊनविंशतेः
षष्ठी
ऊनविंशत्याः / ऊनविंशतेः
सप्तमी
ऊनविंशत्याम् / ऊनविंशतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
ऊनविंशतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
ऊनविंशतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
ऊनविंशत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
ऊनविंशत्यै / ऊनविंशतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
ऊनविंशत्याः / ऊनविंशतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
ऊनविंशत्याः / ऊनविंशतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
ऊनविंशत्याम् / ऊनविंशतौ