अष्टाविंशति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अष्टाविंशतिः
द्वितीया
अष्टाविंशतिम्
तृतीया
अष्टाविंशत्या
चतुर्थी
अष्टाविंशत्यै / अष्टाविंशतये
पञ्चमी
अष्टाविंशत्याः / अष्टाविंशतेः
षष्ठी
अष्टाविंशत्याः / अष्टाविंशतेः
सप्तमी
अष्टाविंशत्याम् / अष्टाविंशतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अष्टाविंशतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अष्टाविंशतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अष्टाविंशत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अष्टाविंशत्यै / अष्टाविंशतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अष्टाविंशत्याः / अष्टाविंशतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अष्टाविंशत्याः / अष्टाविंशतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अष्टाविंशत्याम् / अष्टाविंशतौ