संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


षट्पञ्चाशतम् - द्वितीया एकवचनम्
षट्पञ्चाशति - प्रथमा एकवचनम्
षट्पञ्चाशतः - षष्ठी एकवचनम्
षट्पञ्चाशता - चतुर्थी एकवचनम्
षट्पञ्चाशति - सप्तमी एकवचनम्