संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


षट्त्रिंशद् - प्रथमा एकवचनम्
षट्त्रिंशता - तृतीया द्विवचनम्
षट्त्रिंशति - चतुर्थी बहुवचनम्
षट्त्रिंशता - तृतीया एकवचनम्
षट्त्रिंशति - सप्तमी द्विवचनम्