संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अष्टात्रिंशत् - चतुर्थी बहुवचनम्
अष्टात्रिंशतः - षष्ठी एकवचनम्
अष्टात्रिंशता - सप्तमी द्विवचनम्
अष्टात्रिंशता - तृतीया एकवचनम्
अष्टात्रिंशतः - षष्ठी बहुवचनम्