सरण शब्दरूपाणि - नपुंसकलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
सरणम्
सरणे
सरणानि
सम्बोधन
सरण
सरणे
सरणानि
द्वितीया
सरणम्
सरणे
सरणानि
तृतीया
सरणेन
सरणाभ्याम्
सरणैः
चतुर्थी
सरणाय
सरणाभ्याम्
सरणेभ्यः
पञ्चमी
सरणात् / सरणाद्
सरणाभ्याम्
सरणेभ्यः
षष्ठी
सरणस्य
सरणयोः
सरणानाम्
सप्तमी
सरणे
सरणयोः
सरणेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
सरणम्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
सरणे
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
सरणानि
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
सरण
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
सरणे
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
सरणानि
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
सरणम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
सरणे
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
सरणानि
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
सरणेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
सरणाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
सरणैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
सरणाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
सरणाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
सरणेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
सरणात् / सरणाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
सरणाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
सरणेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
सरणस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
सरणयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
सरणानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
सरणे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
सरणयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
सरणेषु