नामपदानि - सूचिः


 
अकारान्त पुंलिङ्गम्
राम  दन्त  निर्जर  पाद  मास  यूष  अंश  अंशक  अंशकरण  अंस  अकनिष्ठ  अकार  अकाल  अकूपार  अक्ष  अक्षत  अक्षर  अक्षरसमाम्नाय  अग  अगद  अगस्त्य  अगाध  अगुण  अग्निष्टोम  अग्रज  अङ्क  अङ्ग  अङ्गार  अङ्गुष्ठ  अचल  अच्युत  अज  अजिर  अज्र  अण्ड  अतिकाय  अदृष्ट  अद्ग  अद्वैत  अधर  अधर्म  अधिकार  अधिगम  अधिप  अध्यापक  अध्याय  अन  अनन्त  अनल  अनार्य  अनिल  अनुज  अनुदात्त  अनुभव  अनुराग  अनुवाक  अनुवाद  अनुसार  अनुस्वार  अनेकान्तवाद  अन्त  अन्ध  अन्धकार  अन्धचटकन्याय  अन्धपरम्परान्याय  अन्नप्राश  अपदेश  अपभ्रंश  अपर  अपस्मार  अपान  अपाय  अभाव  अभिनय  अभिनिवेश  अभ्यास  अमर  अमल  अमित्र  अमृत  अयस्कार  अरविन्द  अरित्र  अरुण  अरुन्धतीदर्शनन्याय  अर्घ  अर्जुन  अर्थ  अर्थवाद  अर्ध  अर्धपथ  अर्भ  अल्पप्राण  अवकाश  अवग्रह  अवतार  अविक  अशोकवनिकान्याय  अश्मलोष्ट्रन्याय  अश्व  अश्वत्थ  अश्वमेध  असमर्थ  असित  असुर  अहंकार  अहर्गण  आंजनेय  आकार  आकाश  आखुरथ  आचार  आचार्य  आज  आञ्जनेय  आतप  आथर्वण  आद  आदर  आदर्श  आदिकेशव  आदित्य  आदिदेव  आदिवराह  आदेश  आधार  आनन्द  आपण  आपणिक  आबुत्त  आभरण  आम्र  आम्रवृक्ष  आयुर्वेद  आर  आरम्भ  आर्य  आर्ष  आलय  आलाप  आवसथ्य  आवास  आवेश  आशय  आश्रम  आश्रमालय  आस  आहार  इज्य  इतिहास  इन्द्र  इष्ट  ईर्म  ईश  ईशान  ईश्वर  उच्च  उत्कल  उत्तमपुरुष  उत्थापक  उत्पाद  उत्सव  उत्साह  उदय  उदात्त  उदान  उदास  उदुम्बर  उद्गीथ  उद्देश  उद्यम  उद्यान  उद्र  उपकार  उपचार  उपदेश  उपहार  उपाय  उपार्जन  उपासक  उमासुत  उल्लेख  उषःकल  उष्ट्र  उष्ण  उष्णकाल  ऊर्ज  ऋक्ष  ऋज्र  ऋश्य  ऋषभ  एकदन्त  एकान्त  एड  एध  एव  ऐरावत  ओष  ओष्ठ  ओष्ठ्य