नामपदानि - सूचिः


 
अकारान्त पुंलिङ्गम्
राम  दन्त  निर्जर  पाद  मास  यूष  अंश  अंशक  अंशकरण  अंस  अकनिष्ठ  अकार  अकाल  अकूपार  अक्ष  अक्षत  अक्षर  अक्षरसमाम्नाय  अग  अगद  अगस्त्य  अगाध  अगुण  अग्निष्टोम  अग्रज  अङ्क  अङ्ग  अङ्गार  अङ्गुष्ठ  अचल  अच्युत  अज  अजिर  अज्र  अण्ड  अतिकाय  अदृष्ट  अद्ग  अद्वैत  अधर  अधर्म  अधिकार  अधिगम  अधिप  अध्यापक  अध्याय  अन  अनन्त  अनल  अनार्य  अनिल  अनुज  अनुदात्त  अनुभव  अनुराग  अनुवाक  अनुवाद  अनुसार  अनुस्वार  अनेकान्तवाद  अन्त  अन्ध  अन्धकार  अन्धचटकन्याय  अन्धपरम्परान्याय  अन्नप्राश  अपदेश  अपभ्रंश  अपर  अपस्मार  अपान  अपाय  अभाव  अभिनय  अभिनिवेश  अभ्यास  अमर  अमल  अमित्र  अमृत  अयस्कार  अरविन्द  अरित्र  अरुण  अरुन्धतीदर्शनन्याय  अर्घ  अर्जुन  अर्थ  अर्थवाद  अर्ध  अर्धपथ  अर्भ  अल्पप्राण  अवकाश  अवग्रह  अवतार  अविक  अशोकवनिकान्याय  अश्मलोष्ट्रन्याय  अश्व  अश्वत्थ  अश्वमेध  असमर्थ  असित  असुर  अहंकार  अहर्गण  आंजनेय  आकार  आकाश  आखुरथ  आचार  आचार्य  आज  आञ्जनेय  आतप  आथर्वण  आद  आदर  आदर्श  आदिकेशव  आदित्य  आदिदेव  आदिवराह  आदेश  आधार  आनन्द  आपण  आपणिक  आबुत्त  आभरण  आम्र  आम्रवृक्ष  आयुर्वेद  आर  आरम्भ  आर्य  आर्ष  आलय  आलाप  आवसथ्य  आवास  आवेश  आशय  आश्रम  आश्रमालय  आस  आहार  इज्य  इतिहास  इन्द्र  इष्ट  ईर्म  ईश  ईशान  ईश्वर  उच्च  उत्कल  उत्तमपुरुष  उत्थापक  उत्पाद  उत्सव  उत्साह  उदय  उदात्त  उदान  उदास  उदुम्बर  उद्गीथ  उद्देश  उद्यम  उद्यान  उद्र  उपकार  उपचार  उपदेश  उपहार  उपाय  उपार्जन  उपासक  उमासुत  उल्लेख  उषःकल  उष्ट्र  उष्ण  उष्णकाल  ऊर्ज  ऋक्ष  ऋज्र  ऋश्य  ऋषभ  एकदन्त  एकान्त  एड  एध  एव  ऐरावत  ओष  ओष्ठ  ओष्ठ्य  ककार  कक्ष  कच्छ  कच्छप  कञ्चन  कटाह  कण  कण्टक  कण्ठ  कण्ठीरव  कण्ठ्य  कथासरित्सागर  कदल  कनक  कनिष्क  कन्द  कपट  कपाल  कपिञ्जलन्याय  कपोत  कमठ  कमल  कम्बल  कर  करण  करम्भ  कर्कट  कर्कटक  कर्ण  कर्पर  कर्पास  कर्मक  कर्मकर  कर्मधारय  कर्माकर  कल  कलम  कलह  कलाकार  कलिङ्ग  कल्प  कश्यप  कष्ट  कष्टकारक  काक  काच  काण्ड  कान्त  कान्दविक  काम  काम्बोज  काय  कार  कार्त्तिकेय  कार्यक्रम  कार्यालय  काल  कालिदास  काव्य  कितव  किशोर  कीट  कीटक  कीर  कीलक  कुक्कुट  कुक्कुर  कुज  कुञ्जर  कुटुम्ब  कुठार  कुब्ज  कुमार  कुमारक  कुम्भ  कुम्भकार  कुल  कुल्फ  कुशीलव  कुष्ठ  कूप  कूर्म  कृकर  कृत्य  कृपाण  कृषक  कृष्ण  केतक  केदार  केश  केसर  कैलास  कोक  कोकिल  कोङ्कण  कोटर  कोण  कोप  कोलाहल  कोलिक  कोश  क्रम  क्रय  क्रोध  क्रोधन  क्रोश  क्लेश  क्ष  क्षत्रप  क्षत्रिय  क्षय  क्षोभ  क्षौर  खकार  खग  खड्ग  खण्ड  खर  खश  खाद्य  खानक  खिल  खुर  गकार  गज  गजमुख  गजवदन  गजानन  गञ्ज  गण  गणक  गन्ध  गन्धर्व  गरुड  गर्दभ  गर्भ  गल  गव्य  गाथ  गायक  गार्जर  गुच्छ  गुण  गुणक  गुद  गुप्त  गूथ  गृध्र  गृह  गृहस्थ  गृह्य  गोत्र  गोधूम  गोपाल  गोलोक  गोविन्द  गोष्ठ  गौड  गौर  ग्रन्थालय  ग्रह  ग्राम  ग्रीष्म  घकार  घट  घटक  घट्ट  घर्म  घात  घातक  घास  घुणाक्षरन्याय  घूक  घृण  घोट  घोटक  घोर  घोष  घोषक  ङकार  चकार  चकोर  चक्रधर  चक्रवाक  चक्रवात  चक्रवाल  चटक  चण्डाल  चतुर  चतुरङ्ग  चन्दन  चन्दनवृक्ष  चन्द्र  चन्द्रगुप्त  चमस  चरण  चषक  चातक  चाप  चालक  चिकित्सक  चिकित्सालय  चित्रगुप्त  चिल्ल  चीन  चुम्ब  चूड  चूर्ण  चेतन  चैत्य  चोर  चोल  चौर  छकार  छत्त्र  छात्र  जकार  जगन्नाथ  जघन  जङ्गल  जन  जनक  जनपद  जनमेजय  जम्बुल  जम्बुवृक्ष  जम्भ  जय  जयन्त  जल  जलग्रह  जलचर  जाङ्गल  जात  जीर्ण  जीव  जीवन्त  जुहुवान  ज्योतिष  ज्वर  झंकार  झकार  झाट  ञकार  तंतुवाय  तट  तडाग  तण्डुल  तत  तत्क्षण  तत्पुरुष  तद्धित  तनूज  तप  तपन  तरंग  तरुण  तर्क  तलुन  तल्प  तात  तान  ताप  तार  तारक  तार्किक  ताल  तित्तिर  तिल  तिलक  तीर  तुङ्ग  तोयकण  त्याग  त्रिपाद  दक्षिण  दण्ड  दण्डक  दण्डन  दम  दरद  दर्पण  दर्भ  दर्शपूर्णमास  दशरथ  दानव  दास  दिग्नाग  दिन  दिवस  दिविज  दिव्य  दीपक  दीर्घ  दुःस्वप्न  दुर्ग  दुर्जन  दुर्बल  दूत  दूरदर्शन  दृकाण  दृश्य  देव  देवन  देवपुत्र  देवयज्ञ  देवर  देवराज  देवालय  देश  देह  दोष  दोह  द्रव  द्रविड  द्राविड  द्रुम  द्रोण  द्रोह  द्वंद्व  द्वारपाल  द्वितीय  द्वीप  द्वेष  धनञ्जय  धनिक  धन्य  धरण  धर्म  धीर  धीवर  धूम  धूर्त  ध्यानयोग  ध्रुव  ध्वज  नंदक  नक्र  नख  नग्न  नट  नड  नन्दक  नर  नरक  नरलोक  नरसिंह  नर्त  नर्तक  नल  नव  नष्टचन्द्र  नस  नाग  नाचिकेत  नाटक  नाथ  नाद  नामकरण  नायक  नारङ्ग  नारद  नारिकेल  नाश  नास्तिक  निगम  निचय  निपात  नियम  नियोग  निरामय  निर्णय  निर्देश  निर्यास  निर्वाहक  निलय  निवास  निवेश  निष्क  निसर्ग  नीचामेढ्र  नृप  नेत्र  नेपथ्य  नेपाल  न्यग्रोध  न्याय  पक्ष  पङ्क  पञ्चक  पञ्चम  पट  पटल  पण  पण्डित  पत्रवाहक  पथ  पथिक  पदार्थ  पद्म  परमेश्वर  पराजय  पराभव  परिचय  परिजन  परिणय  परिणाम  परिमल  परिवर्त  परिवार  परिश्रम  परिस्तोम  परिहास  परीक्षक  पर्जन्य  पर्यङ्क  पर्वत  पर्वसंग्रह  पर्शान  पलक  पलव  पलाल  पलाव  पवन  पवमान  पाक  पाकयज्ञ  पाचक  पाठ  पाण्डव  पादप  पाप  पार्वण  पाल  पालक  पावक  पावन  पाश  पाषाण  पिक  पिट  पिण्ड  पितामह  पितृव्य  पिनाक  पिपीलक  पिप्पल  पुण्डरीक  पुत्र  पुराण  पुरुष  पुरोडाश  पुरोहित  पुलक  पुष्कल  पुस्तक  पूय  पूर  पृथुक  पेचक  पोत  पोष  पौत्र  पौर  प्रकार  प्रकाश  प्रचार  प्रणय  प्रताप  प्रतिबन्ध  प्रतीक  प्रतीत्यसमुत्पाद  प्रथम  प्रथमपुरुष  प्रदेश  प्रधान  प्रपाठक  प्रभव  प्रमन्थ  प्रमुख  प्रमोद  प्रयत्न  प्रयास  प्रयोग  प्रलोभ  प्रवह  प्रवास  प्रवाह  प्रवेश  प्रवेशक  प्रशिक्षण  प्रश्न  प्रसन्न  प्रसाद  प्रसार  प्रस्ताव  प्रहार  प्राकार  प्राकृत  प्राचीन  प्राज्ञ  प्राण  प्राणायाम  प्रात  प्रातिमोक्ष  प्रारम्भ  प्रासाद  प्रेत  प्रेष्ठ  प्रौढ  प्लव  प्लवंग  फलरस  फिङ्गक  बक  बटुक  बर्बर  बल  बहिष्कार  बहुधान्य  बाण  बादाम  बान्धव  बाल  बालक  बालातप  बाह्य  बिडाल  बुद्ध  बुद्बुद  बुध  बुध्न  ब्रह्म  ब्रह्मवेद  ब्राह्मण  भक्त  भक्षक  भग  भट्ट  भद्र  भय  भरत  भर्ग  भल्लूक  भव  भाग  भागवत  भाम  भारत  भाव  भाष्यकार  भास  भिक्षुक  भीम  भीष्म  भुज  भुजङ्ग  भूगोल  भूतयज्ञ  भूतल  भूभाग  भूमिपुत्र  भूर्ज  भृत्य  भेद  भोग  भोट  भ्रंश  भ्रम  भ्रमर  भ्रमरक  भ्रात्र  मकर  मक्षिक  मगध  मठ  मणिक  मण्डल  मण्डूक  मतिभ्रम  मत्कुण  मत्त  मत्स  मत्स्य  मद  मद्यसार  मधुर  मध्य  मध्यम  मध्याह्न  मनुष्य  मन्त्रालय  मन्दर  मन्दार  मन्मथ  मयूख  मयूर  मर्त  मर्मर  मर्य  मलिक  मशक  मस्तक  मस्तिष्क  मह  महादव  महादेव  महाप्राण  महाभारत  महालय  महाविद्यालय  महिष  महोत्सव  मातामह  मातुल  माधव  मान  मानव  मार  मारुत  मार्ग  मार्गदर्शक  मार्जार  मालव  मालाकार  मिथुन  मिहिर  मीढ  मीन  मुकुट  मुकुन्द  मुष्क  मूढ  मूर्ख  मूषक  मूषिक  मृग  मेघ  मेघनाद  मेध  मेष  मेह  मोक्ष  मोदक  मोह  मोहन  म्लेच्छ  यकार  यजमान  यज्ञ  यत्न  यम  यव  यवन  यश  याचक  यात्रिक  यात्रिगण  यादव  यामेय  युवक  युवन  योग  योग्य  रंजन  रक्त  रक्तबीज  रक्ताक्ष  रक्षण  रघुवंश  रङ्ग  रञ्जन  रण  रत्नतल्प  रत्नदीप  रत्नाकर  रथ  रथोत्सव  रमल  रम्य  रव  रस  रसभ  रसिक  राक्षस  राग  राघव  राज  राजकुमार  राजन  राजशेखर  राजाधिराज  राजावर्त  राजीव  राजेन्द्र  राधेय  रामदास  रामदूत  रामानुज  रावण  राष्ट्र  राष्ट्रीय  रासभ  रुद्राक्ष  रुधिर  रूपक  रूपिक  रेफ  रेष  रोक  रोग  रोच  रोमन्थ  रोहित  रौद्र  लक्ष  लक्ष्मण  लगुड  लग्न  लग्नक  लम्ब  लम्बक  लम्बोदर  लवण  लाभ  लालस  लिंग  लेख  लेप  लोक  लोकपुरुष  लोपाक  लोपाश  लोह  लौकिक  वंश  वटवृक्ष  वण  वणिज  वत्स  वध  वम्र  वयस  वर  वरुण  वर्ग  वर्ण  वर्ष  वल  वल्क  वश  वश्य  वसन्त  वसिष्ठ  वाक्कील  वाङ्मय  वाज  वाट  वाण  वाणिज  वात  वातिगगम  वाद  वादक  वादन  वाद्यकर  वानर  वायस  वार  वाल  वाष्प  वास  वासर  वाहक  विकल्प  विकार  विकास  विक्रम  विक्रय  विग्रह  विघ्न  विघ्नेश्वर  विचार  विजय  विदूषक  विदेश  विद्यालय  विनय  विनायक  विनोद  विपक्ष  विबोध  विभव  विभाग  विभीषण  विमान  विराम  विलम्ब  विलास  विवाह  विश  विशाल  विशेष  विश्व  विश्वास  विष  विषय  विष्कम्भ  विसर्ग  विस्मय  विहग  विहार  वीर  वृक  वृक्ष  वृत्त  वृत्रघ्न  वृद्ध  वृश्चिक  वृष  वृषभ  वेग  वेद  वेश  वेष  वैकुण्ठ  वैडूर्य  वैतान  वैद्य  वैनतेय  वैबोधिक  वैश्य  वैश्वानर  व्यञ्जन  व्यय  व्यवसाय  व्यवस्थ  व्यवहार  व्याघ्र  व्याध  व्यान  व्यापार  व्यायाम  व्यास  व्यूह  व्रण  शंकर  शंकराभरण  शकट  शकार  शत्रुघ्न  शपथ  शफ  शफर  शब्द  शब्दकोश  शब्दार्थ  शर  शरण  शर्कर  शर्ध  शलभ  शल्य  शश  शशक  शस्त्र  शाप  शाम  शालिवाहन  शिक्षक  शिर  शिलाखण्ड  शिल्पकार  शिव  शिष्ट  शिष्य  शीघ्र  शुक  शुक्र  शुक्ल  शुण्ड  शुनक  शुल्क  शुष्ण  शूर  शूर्पकर्ण  शूल  शृकाल  शृगाल  शृङ्खल  शृङ्ग  शृङ्गार  शेखर  शेष  शोक  शोध  श्याम  श्यामल  श्याल  श्येन  श्रम  श्रमण  श्रवण  श्रामणेर  श्रीमुख  श्रेष्ठ  श्लोक  श्वशुर  श्वास  षट्पद  संकर  संग्राम  संतोष  संदेश  संयोग  संवाद  संवास  संसर्ग  संसार  संस्कार  संस्कृत  संहार  सगर  सगर्भ्य  सङ्कल्प  सङ्गीतज्ञ  सङ्ग्रह  सङ्घ  सज्जन  सञ्चारक  सत्कार  सत्पथ  सत्पुत्र  सन  सन्तान  सन्देश  सन्देह  सपिण्ड  सफल  समय  समर  समवाय  समाचार  समाज  समान  समाम्नाय  समिर  समीर  समुद्र  समूह  सम्पर्क  सम्भोग  सरल  सरोवर  सर्प  सहकार  सहाय  सागर  सातवाहन  साधन  साधारण  सार  सार्थ  साहित्य  सिंह  सिंहकेसर  सिंहदंष्ट्र  सिंहबल  सिंहास्य  सिद्धार्थ  सुख  सुग्रीव  सुन्दर  सुर  सुराकार  सूकर  सूचिक  सूत  सूद  सूर  सूर्य  सूर्यकान्त  सूर्यलोक  सृगाल  सेनानायक  सैनिक  सोम  सौचिक  स्कन्ध  स्तन  स्तम्भ  स्तर  स्त्रीलिंग  स्थल  स्नातक  स्नेह  स्पन्द  स्पर्श  स्मर  स्याल  स्रव  स्व  स्वजन  स्वप्न  स्वभाव  स्वयंवर  स्वर  स्वर्ग  स्वस्तिक  स्वागम  स्वाध्याय  हंस  हकार  हट्ट  हतिहास  हय  हयग्रीव  हर  हरिण  हर्ष  हल  हस्त  हाटक  हिम  हिमाचल  हिमालय  हिर  हूण  हृद्रोग  हेड  हेमलम्ब  होम 
 
अकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
कतर  ज्ञान  अजर  आस्य  उदक  धन  फल  मांस  वन  हृदय  अंगद  अंशक  अंशुक  अकारण  अकार्य  अकिञ्चन  अकृत  अकृत्य  अकृष्ट  अक्षत  अक्षयत्व  अक्षर  अक्षहृदय  अखण्ड  अगम्यागमन  अगार  अग्निहोत्र  अग्न्याधान  अग्न्याधेय  अघ  अङ्गुलीयक  अजिर  अज्ञान  अण्ड  अथर्वाङ्गिरस  अदृष्ट  अध्ययन  अनन्त  अनामय  अनुनासिक  अनुवाद  अनुशासन  अन्तर  अन्त्र  अन्ध  अन्धकार  अन्न  अन्नदान  अन्वेषण  अपत्य  अपद्रव्य  अपर  अपसर्जन  अभय  अभिज्ञान  अभिधान  अभ्र  अमल  अम्बर  अयन  अरण्य  अरविन्द  अरित्र  अर्जुन  अर्थशास्त्र  अर्थशास्त्रक  अर्ध  अवगमन  अविक  अव्यय  अष्टक  असत्य  अस्त  अस्त्र  अस्र  आख्यात  आख्यान  आगमन  आज  आत्मनेपद  आथर्वण  आदिकाव्य  आनन  आपीन  आभूषण  आम्रेडित  आम्ल  आर  आरोग्य  आर्ष  आलय  आवसथ्य  आश्रम  आसन  आस्थान  इन्द्रिय  इन्धन  इष्ट  ईशान  उक्त  उक्थ  उत्पन्न  उत्पल  उत्पादन  उदर  उदात्त  उदाहरण  उद्गूर्ण  उद्धरण  उद्धारण  उद्यान  उपकरण  उपदेशन  उपनयन  उपनेत्र  उपरूपक  उपवन  उपाख्यान  उल्ब  ऊर्ध्व  ऋक्ष  ऋण  ऋत  एकत्व  एकोद्दिष्ट  ऐश्वर्य  ओदन  औपरिष्टक  औषध  कङ्कण  कङ्काल  कण्टक  कथन  कदलीफल  कनक  कपट  कमल  करण  करवस्त्र  कर्कटक  कर्पर  कर्पास  कर्मकाण्ड  कर्षण  कल  कलत्र  कल्य  कवक  काच  काञ्चन  काण्ड  कारक  कारागार  कार्य  कार्यकौशल  काल  कालचक्र  कालयुक्त  काव्य  काष्ठ  कुज  कुटुम्ब  कुटुम्बक  कुण्डल  कुल  कुशल  कुष्ठ  कुसुम  कृत  कृत्य  केतन  केन्द्र  केसर  कैरव  कैवल्य  कोङ्कण  कोमल  कोलाहल  कोश  कोष्ठ  क्रयण  क्रव्य  क्रीडनक  क्रोधन  क्षत्र  क्षीर  क्षीरान्न  क्षेत्र  खनन  खनित्र  खाद्य  खिल  खिलकाण्ड  गगन  गणन  गणित  गर्जन  गर्भधारण  गुरुकुल  गुरुत्व  गृह  गृह्य  गोकुल  गोत्र  गोदान  गोपुर  गोरूप  गौड  गौर  ग्रहण  ग्राम  घर्षण  घुणाक्षर  घृत  चक्र  चञ्चल  चन्द्र  चरण  चराचर  चरित्र  चलन  चातुर्मास्य  चाप  चाय  चालन  चित्त  चित्र  चिन्तन  चीन  चुम्बन  चूर्ण  छत्र  जघन  जङ्गल  जनन  जन्म  जयन्त  जल  जाङ्गल  जात  जामित्र  जाल  जीर्ण  जीव  जीवन  जीवित  जुगुप्सित  ज्ञानकाण्ड  ज्योतिष  तक्र  तद्धित  तनूज  तन्त्र  तपन  तर्क  तर्पण  तात्पर्य  तापमान  ताम्र  तारक  तारण  तीर्थ  तुङ्ग  तुच्छ  तुमुल  तृण  तैल  तोज  तोय  त्वच  दन्तशास्त्र  दमन  दरद  दर्शन  दान  दिन  दिव्य  दीर्घ  दुःख  दुग्ध  दूर  दूरदर्शन  दृढ  दृश्य  देवन  द्युम्न  द्रवत्व  द्रविण  द्रव्य  द्रोण  द्वंद्व  द्वार  द्वितीय  द्वीप  धन्य  धान्य  धीर  धूर्त  धैर्य  ध्यान  ध्वान्त  नक्त  नक्षत्र  नख  नगर  नग्नत्व  नभ्य  नयन  नव  नाग  नाटक  नाथ  नामकरण  नारङ्ग  नारायण  नाशन  निदर्शन  निमन्त्रण  नियन्त्रण  निरुक्त  निर्माण  निर्वाण  निर्वैर  निवेदन  निष्क  नीड  नीतिशास्त्र  नीर  नेत्र  नेपथ्य  पञ्चम  पटल  पठन  पतन  पत्र  पद  पद्म  परत्व  परस्मैपद  परिमाण  पर्ण  पलक  पलायन  पलाल  पलित  पस्त्य  पाचन  पातक  पाताल  पात्र  पान  पानीय  पाप  पायस  पारग  पिट  पिनाक  पिप्पल  पिष्ट  पीठ  पीत  पुच्छ  पुण्डरीक  पुण्य  पुर  पुराण  पुरातन  पुरुषसूक्त  पुलक  पुल्ल  पुष्कर  पुष्प  पुष्पशाक  पुस्तक  पूय  पूर  पूरण  पृथक्त्व  पृष्ठ  पोषण  पौरुष  प्रख्यापन  प्रज्ञान  प्रतीक  प्रदर्शन  प्रदूषण  प्रधान  प्रबोधन  प्रभात  प्रमाण  प्रमुख  प्रहसन  प्राचीन  प्लव  बल  बहुत्व  बिल  बीज  बुध्न  बोधन  ब्रह्माण्ड  ब्रह्मोद्य  ब्राह्मण  भक्त  भजन  भद्र  भय  भवन  भविष्य  भव्य  भागवत  भाग्य  भारत  भारतवर्ष  भाल  भाववाचक  भीषण  भीष्म  भुवन  भूत  भूषण  भृत्य  भेषज  भोजन  भ्रमण  भ्रमरक  भ्रात्र  मक्षिकामल  मङ्गल  मण्डल  मत  मत्तेभविक्रीडित  मद्य  मधुर  मध्यम  मन  मनोगत  मनोहर  मन्त्रालय  मन्दार  मन्दिर  मरकत  मरण  मल  महाभारत  महायान  माधवीय  मानस  मालव  मित्र  मिथुन  मिलन  मीढ  मीळ्ह  मुकुट  मुख  मूल  मूल्य  मृत  मेलन  मैथुन  मोदक  मोहन  मौन  यकारादिपद  यक्ष  यज्ञोपवीत  यन्त्र  यन्त्रण  यान  यानक  यानगृह  युग  युद्ध  रंजन  रक्त  रक्ताक्ष  रक्षण  रचन  रजत  रञ्जन  रण  रत्न  रन्ध्र  रन्ध्रान्वेषण  रमण  रमणीयत्व  रम्य  रसायन  रहस्य  राक्षसत्व  राजान्न  राजावर्त  राजासन  राजीव  राज्य  राशिचक्र  राष्ट्र  रिक्त  रुधिर  रूप  रूपक  रूप्य  रूप्यक  रोहण  रौद्र  लक्ष्य  लग्न  ललाट  ललाम  लवण  लाघव  लावण्य  लिङ्ग  लिङ्गशरीर  लोकयान  लोचन  लोह  वक्त्र  वचन  वदन  वमन  वर्ण  वर्ष  वल्क  वशीकरण  वस्त्र  वाक्य  वाङ्मय  वाचन  वाज  वाण  वातायन  वातायान  वातावरण  वात्सल्य  वाद्य  वार्तालाप  वाहन  विजय  विज्ञान  विज्ञापन  वित्त  विधान  विमान  विवाह  विश्व  विष  विषल  वीर  वृत्त  वृन्दावन  वृष  वेदन  वेदाङ्ग  वैकुण्ठ  वैडूर्य  वैतान  वैश्य  वैश्वानर  व्यजन  व्यञ्जन  व्यधिकरण  व्याकरण  व्रत  शकट  शतक  शताब्द  शत्रुत्व  शरण  शरीर  शर्वर  शल्य  शस्त्र  शासन  शास्त्र  शिखर  शिथिल  शिथिलत्व  शिव  शिश्न  शिष्ट  शीर्ष  शील  शुक  शुक्र  शुक्ल  शुभ  शुल्क  शून्य  शूरत्व  शूर्प  शेष  शैशव  श्मशान  श्याम  श्रवण  श्रीमुख  श्रोमत  संक्रमण  संगीत  संवेदन  संसरण  संस्कृत  संस्थान  सङ्गणक  सङ्गीत  सज्जन  सत्त्व  सत्फल  सत्य  सन्तान  समर्थ  समर्थन  सम्पादन  सरलत्व  सरोज  सर्वज्ञान  सवन  सस्य  सहकार्य  सहन  सहित  साक्ष्य  साधन  साधारण  सामर्थ्य  साय  सार  साहस  साहित्य  सिंहद्वार  सिंहपुर  सिंहल  सिंहासन  सिद्ध  सिद्धार्थ  सुख  सुजित  सुम्न  सूत्र  सोपान  सोम  सोमनाथ  सौगन्ध्य  स्खलन  स्तोत्र  स्त्रीधन  स्थल  स्थान  स्थानक  स्थापन  स्थैर्य  स्नान  स्नानागार  स्फ्य  स्रुत  स्वतन्त्र  स्वरूप  स्वागत  स्वास्थ्य  हरण  हर्म्य  हिम  हेरम्ब 
 
आकारान्त पुंलिङ्गम्
 
आकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
जरा  नासिका  निशा  रमा  अक्का  अम्बा  अम्बाडा  अम्बाला  अम्बिका  अल्ला  उत्तरपूर्वा  पृतना  अकन्या  अकृता  अक्षता  अक्षमा  अक्षयता  अक्षया  अक्षरा  अग्निपेटिका  अघ्न्या  अङ्गना  अजा  अञ्जना  अध्यापिका  अनसूया  अनुक्रमणिका  अनुष्ठा  अन्नपूर्णा  अपत्यता  अपरा  अबला  अमला  अमृता  अयोध्या  अलकनन्दा  अवस्था  अविद्या  अश्वा  अहल्या  अहिंसा  आख्या  आङ्ग्लभाषा  आज्ञा  आता  आत्मता  आपणिका  आभा  आरा  आलापा  आशा  आस्था  इच्छा  इन्दिरा  इरा  इष्टका  ईर्ष्या  ईषा  उखा  उत्पीठिका  उदन्या  उपाध्याया  उमा  उष्णता  उष्मता  ऊर्जा  ऊर्णा  ऊर्मिला  एकाग्रता  एरका  कक्षा  कथा  कन्या  कमला  कला  कलिका  कल्पना  कविता  कारिका  कार्यवता  कार्यशाला  काष्ठा  कुक्कुटा  कुञ्चिका  कुलदेवता  कृषिका  कोकिला  कौशल्या  क्रिया  क्रीडा  क्षमा  खट्वा  खा  खेला  गङ्गा  गञ्जा  गणना  गदा  गाथा  गायिका  गिरिका  गीता  गोशाला  ग्ना  ग्रीवा  घटना  घटा  घटिका  घट्टना  घण्टा  घृणा  घोषणा  चटका  चन्द्रिका  चर्चा  चर्या  चामुण्डा  चालिका  चिकित्सा  चिकित्सिका  चिता  चिन्ता  चूडा  चेष्टा  छात्रा  छाया  छुरिका  जगदम्बा  जङ्घा  जनता  जर्जरा  जलूका  जवनिका  जहका  जा  जाया  जिह्वा  जीवा  ज्योत्स्ना  टङ्का  टोपिका  तारा  तुङ्गभद्रा  तुला  तृष्णा  त्रपा  त्रयी  त्रिचक्रिका  त्रिज्या  त्रेता  दण्डिका  दया  दरिद्रता  दशा  दीपिका  दुर्गा  दूर्वा  देवता  देवना  देवभाषा  दोला  द्राक्षा  द्विचक्रिका  धर्मशाला  धाना  धारणा  धाविका  धेनुका  नन्दा  नलिका  नाटिका  नासा  निद्रा  निन्दा  निष्ठा  नौका  पणाया  पण्यशाला  पत्रिका  परंपरा  परम्परा  परा  परिभाषा  परीक्षा  पाचिका  पाठशाला  पात्रिका  पादसेवा  पितृव्या  पिपासा  पिपीलिका  पीठिका  पुष्पमाला  पुस्तिका  पूजा  पूर्णिमा  पेटिका  प्रक्रिया  प्रजा  प्रज्ञा  प्रतिज्ञा  प्रतिभा  प्रतिमा  प्रतिष्ठा  प्रभा  प्रमदा  प्रयोगशाला  प्रहेलिका  प्राचीना  प्रार्थना  प्रिया  बाधा  बाला  बालिका  भस्त्रा  भा  भार्या  भावना  भाषा  भिक्षा  भीषा  भूमिका  भृत्या  मक्षिका  मङ्गला  मञ्जिष्ठा  मञ्जीरा  मत्स्यगन्धा  मथुरा  मनीषा  मन्दुरा  मन्या  ममता  मर्यादा  महिला  मातुला  मातृका  मात्रा  मापिका  माया  माला  मिथिला  मुद्रा  मुष्टिका  मृगतृष्णा  मृत्तिका  मृदा  मेधा  यमुना  यवनिका  यवसुरा  यात्रा  यूका  योषिता  रक्षणा  रक्षा  रचना  रजस्वला  रथ्या  रम्भा  रसना  रसा  राजिका  राधा  रामलीला  रामा  रिक्षा  रिरंसा  रेखा  रेणुका  रोटिका  लङ्का  लज्जा  लता  ललना  ललिता  लाक्षा  लाला  लिप्ता  लूता  लेखिका  लोला  वत्सा  वनिता  वपा  वर्णमाला  वर्षा  वशगा  वसा  वसुधा  वाचा  वाटिका  वाणिज्या  वामा  वार्त्ता  वार्त्तिका  वासना  वास्तविकता  विद्या  विधवा  विभा  विरा  विशाखा  वीणा  वीता  वृद्धा  वृध्दा  वृन्दा  वेदना  वेला  व्यवस्था  शक्यता  शङ्का  शय्या  शर्करा  शाखा  शाटिका  शाला  शिक्षा  शिक्षिका  शिखा  शिला  शिल्पशाला  शुभा  शून्यता  शूर्पणखा  शोभा  श्यामा  श्रद्धा  श्रिया  श्रीया  षोडशकला  संख्या  संगीतशाला  संज्ञा  संस्था  संहिता  सञ्चिका  सत्यता  सभा  समस्या  समा  साध्यता  सिंहा  सिंहिका  सिरा  सीता  सुधा  सुनन्दा  सुपर्णा  सुभद्रा  सुमित्रा  सुरक्षा  सुरा  सूचना  सूचिका  सेना  सेवा  सेविका  सौम्या  स्थालिका  स्नुषा  स्पर्धा  स्वधा  हत्या  हरिद्रा  हस्तकला  हस्ता  हाला  हिंसा 
 
आकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
इकारान्त पुंलिङ्गम्
 
इकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
 
इकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
ईकारान्त पुंलिङ्गम्
 
ईकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
गौरी  लक्ष्मी  ग्रामणी  तन्त्री  तरी  नदी  प्रधी - प्रध्यायति  प्रधी - प्रकृष्टा धीः यस्याः सा  वाणी  श्री  सखी  सुधी - सुष्ठु ध्यायति  सुधी - सुष्ठु धीः यस्याः सा  स्त्री  अङ्गुली  अटवी  अरुन्धती  अष्टमी  अष्टाध्यायी  अही  एकादशी  कच्छपी  कमलिनी  कर्कटी  कर्तरी  कर्वरी  कस्तूरी  काकी  कादम्बरी  कालरात्री  काशी  काश्यपी  किशोरी  कुक्कुटी  कुक्कुरी  कुण्डलिनी  कुन्ती  कूपी  कैकेयी  कौमुदी  क्षत्री  क्षौरी  खरोष्टी  खरोष्ठी  गान्धारी  गायत्री  गृहपत्नी  गृहिणी  गोदावरी  गोमती  गोष्ठी  घटी  चतुर्थी  चालनी  छल्ली  छुरी  जननी  जानकी  जीवधानी  तन्वी  तरुणी  तलुनी  तविषी  तुलसी  त्रिलोकी  दर्वी  दशमी  देवकी  देवदासी  देवी  द्रोणी  द्रौपदी  धरणी  धरित्री  धारणी  धी  नगरी  नटी  नन्दिनी  नलिनी  नवमी  नाडी  नान्दी  नारायणी  नारी  पक्षिणी  पञ्चमी  पञ्चवटी  पत्नी  पद्मिनी  पर्कटी  पाञ्चाली  पार्वती  पाषी  पितामही  पुत्री  पुरी  पृथिवी  पृथ्वी  पेशी  प्रणाली  प्रपितामही  बिडाली  बोधनी  भगिनी  भण्टाकी  भण्डाकी  भद्रकाली  भस्त्री  भारती  भैरवी  मकरी  मञ्जरी  मन्थनी  मयूरी  महाकाली  महालक्ष्मी  महिषी  मातामही  मातुलानी  माद्री  मानवती  मार्जारी  मालिनी  मुरली  मेदिनी  रक्तदन्ती  रजनी  रत्नवती  रथसप्तमी  राक्षसी  रागिणी  राजलक्ष्मी  राज्ञी  रामनवमी  रासभी  रुक्मिणी  रुद्राणी  रूपवती  रोटी  रोहिणी  लेखनी  वर्तनी  वली  वसन्तपञ्चमी  वानरी  वापी  विद्याधरी  विश्वधारिणी  वेणी  वेल्लनी  व्याघ्री  शतावरी  शार्दूली  शाश्वती  शिथिली  शीरी  शुकी  शैली  सती  सपत्नी  सप्तमी  सरस्वती  सर्पिणी  सावित्री  सिंहवाहिनी  सिंही  सुन्दरी  सूची  स्तरी  स्याली  स्रवन्ती  स्वामिनी  हरिणी 
 
ईकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
उकारान्त पुंलिङ्गम्
 
उकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
 
उकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
ऊकारान्त पुंलिङ्गम्
 
ऊकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
 
ऊकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
ऋकारान्त पुंलिङ्गम्
 
ऋकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
 
ऋकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
ॠकारान्त पुंलिङ्गम्
 
ऌकारान्त पुंलिङ्गम्
 
एकारान्त पुंलिङ्गम्
 
ऐकारान्त पुंलिङ्गम्
रै 
 
ऐकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
रै 
 
ऐकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
ओकारान्त पुंलिङ्गम्
 
ओकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
 
ओकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
औकारान्त पुंलिङ्गम्
 
औकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
नौ 
 
औकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
चकारान्त पुंलिङ्गम्
 
चकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
 
चकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
जकारान्त पुंलिङ्गम्
 
जकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
 
जकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
णकारान्त पुंलिङ्गम्
 
तकारान्त पुंलिङ्गम्
 
तकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
थकारान्त पुंलिङ्गम्
 
दकारान्त पुंलिङ्गम्
 
दकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
 
धकारान्त पुंलिङ्गम्
 
धकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
 
नकारान्त पुंलिङ्गम्
 
नकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
पकारान्त पुंलिङ्गम्
 
पकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
 
पकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
मकारान्त पुंलिङ्गम्
 
रेफान्त पुंलिङ्गम्
 
रेफान्त स्त्रीलिङ्गम्
 
रेफान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
लकारान्त पुंलिङ्गम्
 
वकारान्त पुंलिङ्गम्
 
वकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
 
वकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
शकारान्त पुंलिङ्गम्
 
शकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
 
षकारान्त पुंलिङ्गम्
 
षकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
 
षकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
सकारान्त पुंलिङ्गम्
 
सकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
 
हकारान्त पुंलिङ्गम्
 
हकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
 
हकारान्त नपुंसकलिङ्गम्