संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


गुपम् - द्वितीया एकवचनम्
गुब्भ्याम् - पञ्चमी द्विवचनम्
गुपौ - पञ्चमी एकवचनम्
गुपाम् - षष्ठी बहुवचनम्
गुपाम् - सम्बोधन द्विवचनम्