संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अर्धेषु - सप्तमी बहुवचनम्
अर्धौ - सम्बोधन द्विवचनम्
अर्धानाम् - द्वितीया एकवचनम्
अर्धाय - चतुर्थी एकवचनम्
अर्धयोः - षष्ठी द्विवचनम्