संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अभिनयौ - प्रथमा द्विवचनम्
अभिनय - प्रथमा एकवचनम्
अभिनयान् - द्वितीया बहुवचनम्
अभिनयान् - चतुर्थी बहुवचनम्
अभिनयैः - सप्तमी बहुवचनम्